Mavis Puorizuma, Mother of Deceased (Left), Morris Puorizuma(Late) Photo by: upperwest360.com

DAGAARE NEWS PAPER 22/05/2023

DUORI SAAŊMA YELZURI

1.Te woŋ ka polisiri eŋ la neɛkaŋ nu poɔ a kyaare ne motor fita kaŋ ba naŋ ko Gyerebaa poɔ.

2.A Dagaare yieliŋmɛrebɛ zaameŋ taa la nimipɛl lammo a Accra paaloŋ poɔ.

3.Ba yeli ka GBC tontoneba de la nimipɛl libie mine ba naŋ da ba seŋ ka ba de, azuiŋ ka ba na leɛ luuri la a libie ko gɔbenɛnte.

4. Noba yele ka lɛ a Kumawu kyeŋgye naŋ gɛrɛ ka a wɔɔ paate bie na di la.

5. Te woŋ ka a covid19 baaloŋ ba la poɔ a baaloŋ na mine naŋ are ne a andonɛɛ zaa gbɛɛ.

6.Ghana gɔbenɛnte eŋ la ba pemmo kyɛlɛɛ nu poɔ a yi IMF zie

Te na wa la a puoriŋ a wa ko yɛ amine. Yɛ bareka.

Duoro Terɛ: Galaa Kelley Ansolome Nelson.

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!